Tilbake

Tekstboks: På denne siden finner dere målsetting for utvalget samt beskrivelse av organisering, valg og sammensetting.
NB! Klikk på mappen til venstre og få tilgang til alle referatene til utvalget
Oppvekst og nærmiljøutvalget i  Utskarpen.net 

  
Klikk på mappen


          

            Representanter i Oppvekst og nærmiljøutvalget 2006/07:

Rolf Solvang

Representant valgt av Rana kommune
Kari Askvig Representanter fra skolens foreldreråd, Styrer Utskarpen barnehage (privat barnehage)
Lars Kristian Røli Representant fra Utskarpen skoles elevråd
Stine Søreng Representant fra Utskarpen skoles elevråd
Trude Olsen  Representant fra Utskarpen skoles elevråd
May Torunn Søreng   representant fra de ansatte ved skolen
Terje Utland   Representant ( Straumen krets)
Karl-Hans Rønning Rektor Utskarpen skole
Ole Hansen Bygdenytt
Oddvin Olsen  Sør Sjona bygdelag
Torstein Sakshaug  Nordsjona/Flostrand
Sigbjørn Stenhaugmo   Representant ( Utskarpen krets)
Eva Evensen  Utskarpen trafikksikkerhetsutvalg

                                       

Målsetning: Utskarpen oppvekst og nærmiljøutvalg skal fremme nærmiljøarbeid
og utvikling i Utskarpen skolekrets. Utvalget er en høringsinstans for saker som gjelder
Utskarpen skolekrets. Utvalget skal legge til rette for ei utvikling i kretsen som gir
gode oppvekstvilkår for barn og unge. Utvalget skal initiere og støtte opp under det
frivillige arbeidet som gjøres av ulike frivillige organisasjoner i skolekretsen.
Utvalget skal også være med på prosesser som kan være med på å skape nærings-
utvikling i skole kretsen

SKOLEDRIFT:

Følgende saker har utvalget uttalelsesrett i:
·
        Forslag budsjett
·
        Virksomhets- og utviklingsplaner
·
        Skolevurdering
·
        Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene
·
        Prinsipper for valg av bøker til skolebibliotek
·
        Fritidsaktiviteter
·
        Skoleskyss
·
        Trafikk forholdene og hvordan skoleveien kan sikres
·
        Ordensreglement

ORGANISERING:

Utvalget består av representanter fra Utskarpen skole (rektor, ansatte og elever) , de
enkelte nærmiljøutvalg. Utskarpen barnehage og kommunal valgt representant. Alle
disse representantene har stemmerett.

På møter innkalles også en representant fra lokalavisen Bygdenytt. Hensikten med dette
er at Bygdenytt skal være orientert om saker som tas opp i oppvekstutvalget og kan
informere om dette i Bygdenytt. Representanten fra Bygdenytt  har uttalelsesrett i alle
saker,  men ikke stemmerett.

 

Utskarpen oppvekst og nærmiljøutvalg  har to undergrupper.

1.     Redaksjonskomité Bygdenytt- 3 medlemmer

2.     Trafikksikkerhetsutvalg for Utskarpen skolekrets- 3 medlemmer

Valg komité – 3 medlemmer
Denne komiteen velger medlemmer til Bygdenytt og trafikksikkerhetsutvalg og 2 revisorer til  Bygdenytt

Valg av  stedrepresentanten:
Straumen krets : UL Heim
Utskarpen krets : Utskarpen idrettslag
Sørsjona krets: Sjona bygdelag
Mellomsjona krets: Mellonsjona bygdelag
Nordsjona/Flostrand krets: Ungdomslagene i Nordsjona og Flostrand.

Representantene  med vara representant velges for to år .

Utskarpen oppvekst og nærmiljøutvalg velger leder og nestleder hvert år før innen 1.november.

Skolens rektor er sekretær for utvalget.

Vedtatt: 25.09.04


Søk på nettet:

 Kvasir: norsk emnekatalog

 

 

Google:

Verden

Norge

 

 

 Telefonkatalogen™: etternavn, fornavn