INFO:


VÆRET I UTSKARPEN:

Mer værinfo klikk her

Oppvekst og Nærmiljøutvalget!:

For å komme til hjemmesiden til Utskarpen Oppvekst og Nærmiljøutvalg,Klikk her

E-post til Bygdenytt:

Har du tips, spørsmål eller innspill til Bygdenytt? Ta kontakt via vår e-post; bygdenytt@hotmail.com

Er du lei av skjitveret så langt i sommer?

Ja
Nei
Vet ikke

J: 73 (64.04%)

N: 35 (30.7%)

V: 6 (5.26%)

114 stemme(r)

Utskarpen Bygdemuseum

Bygdemuseet i Utskarpen er eid av Ytre Rana Historielag som ble stiftet 27.01.95

Formålsparagrafen til historielaget er:
Å arbeide for registrering og bevaring av: Kulturminner i naturen, bruks gjenstander, stedsnavn og historier.

Utskarpen Bygdemuseum ble åpnet 23.10.99

Velkommen til Utskarpen Bygdemuseum!

Åpningstider: Museumet er åpent hver lørdag i perioden juni - september.

Enkelte lørdager vil det også arrangeres demostrasjoner. Se Bygd og By i Rana Blad for nærmere info.

Stedsnavnhefter for Straumbygda, Utskarpen og Sjona er å få kjøpt hos Håkon Hauan, eller på Utskarpen Bygdemuseum. Det er pr. i dag utarbeidet 9 hefter.

Resymé & Historikk:

Ytre Rana historielag ble stiftet januar 1995. Tilstede på stiftelsesmøtet var Håkon Hauan, Arnt Storholm, Ivar Hestmark, Synnøve og Bjarne Årvik, Reidar Flønes, Nancy Alterskjær og Stig Lundemo. Initiativet til denne stiftelsen ble tatt av Arnt Storholm med bakgrunn i det arbeidet som Håkon Hauan hadde nedlagt i dokumentasjon av bygdetradisjoner. Historielaget har lagt ned mye arbeid fra første stund i lokalhistoriske prosjekter. Her kan nevnes en grundig dokumentasjon av lokale stedsnavn samt å nedskrive historikken bak Sjona Kirke (i anledning kirkens 100 års jubileum). I tillegg til dette arbeidet kom forslaget om etablering av eget bygdemuseum opp på et tidlig stadium. Historielaget involverte tidlig ressurspersoner fra bygden i arbeidet med historieskriving og innsamling av ”gamle ting”. Dette skapte et stort engasjement i bygden og bidragene fra enkeltpersoner har vært betydelig.

Etablering av et eget bygdemuseum i umiddelbar nærhet til menighetshus og skole ble tatt sommeren 1995. I arbeidet med lokalisering av et bygdemuseum ble også konservator ved Rana Museum engasjert for innspill og rådgivning. Rana museum har i tiden etter dette vært en samarbeidspartner for Ytre Rana historielag. Jon Utskarpen stilte gratis eiendomstomt til disposisjon for historielaget.

Bygdemuseet mottok betydelige pengegaver i oppstartsfasen, og byggearbeider samt innredning er gjort med dugnadsinnsats. Museet fikk derved en meget god start og har så langt ikke hatt gjeld. Utskarpen bygdemuseum ble ferdigstilt i 1999 og ble offisielt åpnet 23. Oktober samme år. I dag besitter Ytre Rana historielag verdier i tomt og byggingsmasse i størrelsesorden 2 millioner kroner. I tillegg kommer verdien av gjenstander som museet eier. Mange av disse gjenstandene lar seg vanskelig verdifastsette da vi i tillegg må ta hensyn til affeksjonsverdi.

Utskarpen bygdemuseum er et resultat av enkeltindividers genuine interesse for vår felles kulturarv samt ønske om å formidle denne kunnskap til lokal- og storsamfunnet.

Utskarpen er et lite lokalsamfunn på Helgelandskysten. Lokalsamfunnet inkludert tilhørende bygder består av rundt 950 innbyggere. Tradisjonelt har bosatte i vårt lokalsamfunn livnært seg på jordbruk og fiske, og det finns mange tegn på at bosettinger kan tilbakedateres flere tusen år. Historielaget vil kunne engasjere til innsats gjennom flere generasjoner om vi skulle legge til grunn alle de fornminner (gravhauger, gjenstander fra steinalder, bronsealder og vikingtid), og til nå ikke dokumenterte historiske begivenheter samt tradisjoner som her har funnet sted.